Kdo škodí lidem v Křeslicích?

24.01.2022

Kdo škodí? Zdá se, že někdo v ČEPSu, aby "ušetřil", někdo na Ministerstvu životního prostředí také, protože svoji práci odflákl, někdo na Magistrátu hl.m.Prahy, někdo pro peníze, někdo z hlouposti, někdo záměrně.

Jak řekl jeden z členů našeho spolku: "..nejvíce škodí ten, kdo našim občanům říká nepravdy. Kdo říká, že je vše v pořádku, a že se nic neděje. Protože místo toho, aby se občané mohli připravit a bránil se všemi možnými prostředky proti škodám, které jim pak nastanou, tak se spoléhají na to, že se nic dít nebude a někdo jim to zařídí."

K tomu zde doplníme, že i na takovou činnost pamatoval trestní zákoník, který v § 181 uvádí, že pokud někdo z titulu svého postavení uvede jiného v omyl a to tak, že mu způsobí újmu na jeho právech a jeho práva poškodí, může být za takové jednání potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. A nezapomínejme, že § 329 trestního zákoníku hovoří o zneužití pravomoci úřední osoby i v případě opomenutí - tedy úmyslného nekonání - a zde se dokonce nevyžaduje podle právnické literatury a judikatury ani vznik škody, stačí úmysl způsobit někomu jinému neoprávněný prospěch.

Vedení našeho spolku dále k věci samé uvádí, že zatím nevíme, zda MČ Praha - Křeslice podala nějaké správní žaloby, aby tak snížila tlak na peníze a další žaloby, které naše občany zřejmě čekají. Nevíme, a proto jsme si o přístup k podkladům  vyžádali přímým dopisem starostovi MČ Křeslice. Uvidíme, co se dozvíme. Čas je téměř ztracený a život v Křeslicích, především v horní části, je výrazně ohrožen. A zřejmě to tímto malérem nekončí.  (Mimochodem, spojili jsme se i s právníky JUDr. Červenky -soudí se v Újezdě -a i jemu se sloupy ČEPSu nelíbí  a konzultovali jsme s nimi postup. Zda se jejich klient rozhodne po našich informacích pro další žaloby, uvidíme.)

My tento problém VN stožárů ČEPSu totiž nevidíme jen jako místní, ale jako celopražský. Protože zhyzdí Prahu jako takovou. A to na hodně dlouhou dobu.

rm