Kaufland otevřel novou prodejnu v Čestlicích u Prahy - hlásí média

19.04.2022

KAUFLAND ČESTLICE - podivná to věc - tak se to jeví našemu Spolku za ochranu Křeslic

Obchodní dům Kaufland, (který rozhodně nebyl v Křeslicích vřele přivítán), už, jak Nová Večerní Praha informuje,  otevřel. Na Velikonoční svátky to bylo příhodné. Co ale muselo překvapit, že Kaufland, sám sebe nazval "KAUFLAND ČESTLICE."

Platné právo z důvodů veřejného zájmu, ochrany spotřebitele a ochrany hospodářské soutěže stanovuje limity pro obsah i formu konkrétních reklamních sdělení. Proto zákon o ochraně spotřebitele stanovuje, že za klamavou obchodní praktiku je považována taková praktika, která obsahuje věcně nesprávnou informaci. A KAUFLAND ČESTLICE stojí na  Čestlickém území?

Zákon o regulaci reklamy také zakazuje reklamu, která by byla v rozporu s dobrými mravy. Definici pojmu dobré mravy v právním řádu sice nenajdeme, ale jeho obsah byl již hojně rozebrán v obdobné literatuře i judikatuře. Dodržování "dobrých mravů" je proto zajišťováno tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti.

Obec hl. m. Praha může vydávat vlastní stavební předpisy, a proto má pravomoc regulovat na svém území reklamní stavby, tedy například i billboardy. MČ Praha-Křeslice by měla zvážit stížnost na postup Kauflandu, který se sám označuje jako Čestlický.  Nebo je to tak správně? A mimochodem: Daňové výnosy Kauflandu půjdou kam (?), když se tento subjekt tak hlásí do k.ú. Čestlic?

Asi už téměř každý v Křeslicích ví, že manažeři Kauflandu "odměnili" sousední obce nemalou částkou, zatímco vůči Křeslicím zůstali v ostentativním (chce se napsat téměř nepřátelském) postoji. Poslední reklama, kterou prezentují je toho viditelným ( a dost smutným) důkazem.

Co udělá MČ Křeslice? Náš spolek si na řešení zastupitelů počká..


Foto téže redakce (Nová Večerní Praha) potvrzuje, o jaký Kaufland jde, takže mýlka je vyloučená.