K dotazům, kdo je stavební úřad

10.02.2022
Ilustrační foto
Ilustrační foto

K dotazům jak je to se stavebním úřadem pro akci ČEPS a.s. a plánovanou výstavbu obludných stožárů VVN, uvádíme, že Magistrát hl.m.Prahy ani jiné stavební úřady městských částí Prahy zde nemají žádnou pravomoc. 

V souvislosti s účinností zákona č 350/2012 Sb., kterým se změnil zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony (dále jen "novela stavebního zákona"), byly kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu ČR rozšířeny o stavby a zařízení pro přenos elektřiny a účinnost nastala dnem 01.01.2013

Do roku 31.12. 2012  veškeré schvalovací kompetence měl Magistrát hl.m.Prahy, potažmo úřady dotčených městských částí.

PTÁME SE STÁLE, KDO DAL URBANISTICKÝ SOUHLAS S VÝSTAVBOU TĚCHTO VELMI VYSOKÝCH STOŽÁRŮ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI PRAŽSKÝCH REZIDENČNÍCH ČTVRTÍCH. 

JEJICH UPŘESNĚNÝ VÝBĚR TOTIŽ PROBĚHL AŽ PŘI SCHVALOVÁNÍ EIA V ROCE 2014.

rm