K četným dotazům upřesňujeme

01.09.2022
Jiří Austzerlitz, Karel Zoubek, Martin Melín, Jolana Hermannová, Zdeněk Čermák, Lenka Kubánková a Rudolf Mládek, (patří k nám i Martin Jelínek a Michal Horáček).
Jiří Austzerlitz, Karel Zoubek, Martin Melín, Jolana Hermannová, Zdeněk Čermák, Lenka Kubánková a Rudolf Mládek, (patří k nám i Martin Jelínek a Michal Horáček).

Vážení čtenáři a naši spoluobčané.

Moc děkujeme za dotazy a příp. připomínky, ale jedno musíme uvést na pravou míru: Spolek za ochranu Křeslic nikam nekandiduje.

Kandidují MY ZA KŘESLICE   https://www.my-za-kreslice.cz

a někteří členové Spolku za ochranu Křeslic jsou kandidáti tohoto Sdružení nezávislých kandidátů, včetně mé osoby. (Jiné najdete u OKOLO KŘESLIC.)

Prosím, aby nedocházelo k omylu, na volebních lístcích nebude uveden spolek, ale MY ZA KŘESLICE.

My víme, co je předmětem tohoto zmatku, který je korouhvičkami v Křeslicích už několik lety úmyslně a nesmyslně vyvoláván, ale nemá cenu se tím dnes zabývat.


Prosíme naše příznivce a myslíme i členy našeho spolku:

Pokud se rozhodnete jít k volbám v září 23.-24. tak velmi uvítáme Váš hlas pro kandidáty

MY ZA KŘESLICE

Velmi předem děkujeme.

Rudolf Mládek


PS. Na poštu k volbám zaslanou na adresu spolku ale budeme dál reagovat, chápeme, že to chvilku trvá, než se vše vyjasní a Vaše připomínky a názory jsou pro nás ve spolku i u kandidátů velmi cenné. A vidíme, že Vám situace v Křeslicích není lhostejná a to je pro naši práci velmi povzbudivé.