6. Je v zájmu spolku a křeslických občanů aby:

22.09.2022

PO VOLBÁCH NA MÍSTNÍ RADNICI OPĚT PŮSOBILI TÉMĚŘ TITÍŽ LIDÉ?

Odpověď si položte u hlasovací urny.