5. Je v zájmu spolku a křeslických občanů aby:

22.09.2022

SE NA MÍSTNÍ RADNICI  NEDODRŽOVALY  PODMÍNKY ZÁKONA O VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SOUTĚŽI?

Odpověď si položte u hlasovací urny.