3. Je v zájmu spolku a křeslických občanů aby:

22.09.2022

SI OBČANÉ SAMI MUSELI ZAJIŠŤOVAT KLID A POŘÁDEK V KŘESLICÍCH?

Odpověď si položte u hlasovací urny.