2. Je v zájmu spolku a křeslických občanů aby:

22.09.2022

 ZE "ZELENÝCH KŘESLIC" PROUDILY STOVKY AUT CENTREM KŘESLIC?

Odpověď si položte u hlasovací urny.