1. Je v zájmu spolku a křeslických občanů aby:

22.09.2022

BYLY POSTAVENY V KŘESLICÍCH EXTRÉMNÍ STOŽÁRY VN A VVN?

Odpověď si položte u hlasovací urny.