Je legitimním právem ptát se

20.09.2022

Poslanci mají právo ptát se vlády, jak plní podmínky schváleného státního rozpočtu. Tedy, jak zachází s veřejnými penězi. Poslanci mají legitimní právo ptát se ministrů, jak dělají svou činnost a říká se tomu interpelace.

Kontrola veřejných peněz je nedílnou součástí demokracie. Zvláště u osob a institucí, které jsou placeny z daní občanů. Legitimní právo ptát se na čerpání veřejných peněz zákonným způsobem má každý občan, každá právnická osoba. Pouze totalitní režim toto právo občanům upřel. Pouze v totalitním režimu je tendence toto právo upírat a občany zastrašovat.

Připomeneme, že trestní zákoník dokonce pamatuje na situace, kdy toto právo "ptát se" je změněno v povinnost podat trestní oznámení. 

Nikdo nesmí být za využití svého práva nijak stíhán, nijak pronásledován. Žádný policista, žádný úředník, ale ani žádný občan  není oprávněn někomu takové právo odnímat nebo mu jej zakazovat. 

Spolek za ochranu Křeslic položil legitimní, zdůvodněnou otázku.  

BĚSNĚNÍ, které následovalo je šokující. 

Proč někdo tak běsní, když vše dělá v souladu se zákonem? 

KDO A PROČ TAK  BĚSNÍ?

Bylo by dobré, aby si občané Křeslic zkusili sami na tuto otázku odpovědět.