Hygienická stanice odpovídá a NEUVĚŘÍTE TOMU

01.02.2022


Hygienická stanice hl.m.Prahy - HSHMP vydala závazné stanovisko pro umístění stavby ČEPS a.s. VVN - tedy k našim stožárům pod číslem č.j. HSHMP 51131/2016 ze dne 25.11.2016, a ke společnému územnímu a stavebnímu řízení vydala závazné stanovisko č.j. HSHMP 45153/2019/Her ze dne 23.10.2019. To obsahuje i podmínku na měření hluku před vydáním kolaudačního souhlasu/rozhodnutí.

JAK MOHLA BÝT EIA VYSTAVENA 2014 bez těchto závazných stanovisek?
(aha.. údajně si investor 2013 přinesl cosi, co mu HSHMP pro EIU potvrdila. A to je ta kontrola správnosti? A že nám to HSHMP vůbec nenapsala...?)

Před vydáním kolaudačního rozhodnutí se bude měřit? Tedy až po ukončení stavby stožárů? A jaké "opravné prostředky" se u takových vysokých stožárů dají použít, pokud ta měření nevyjdou? Žádné? A nikdo už je neodstraní?

To vše představuje tyto závěry:

1) Probíhalo společné územní a stavební řízení? Kdy bylo tedy provedeno to územní řízení? Kdo v rámci územního rozhodnutí (zákonná povinnost!) posoudil urbanisticky plánované stožáry ČEPS a.s.?

2) Měření hluku (a tím i zjišťování případně zdravotně závadných frekvencí v oblasti ultrazvuku) se bude provádět PO DOKONČENÍ STAVBY? Po vynaložení několika miliard korun?

3) HSHMP tvrdí, že hluková stude byla provedena a měla by být přílohou EIA - v dopise přímo nic ale nepotvrdila. Jsou plánované stožáry opravdu zdravotně nezávadné? Jaká kontrolní měření na stožárech shodného typu  HSHMP provedla? Uvidíme.

4) K otázce poslední, kterou jsme HSHMP položili, zde přesný text:

Zda Hygienická stanice hlavního města Prahy v této věci nějak komunikovala s vedením MČ Praha - Křeslice a s jakým výsledkem: "HSHMP je dotčeným správním orgánem státní správy. O jednání s MČ Praha - Křeslice mi není nic známo." a podpis vyřizující.

Lze dovodit, že MČ Křeslice neměla k dispozici žádné výsledky hlukové studie, (stejně jako křesličtí občané)  a nikdo se na stanovisko MČ Křeslice neptal? O nás bez nás...?


PS. Článek byl dnes opraven podle posledních zjištění, děkujeme panu Lukáčovi z Průhonického spolku  za spolupráci.

rm