Hana Marvanová: Proč PRE distribuce volí špatné řešení, když je tu možné správné?

04.05.2022
Hana Marvanová a Rudolf Mládek
Hana Marvanová a Rudolf Mládek

Společný rozhovor na pražské radnici mezi radní Hanou Marvanovou, předsedou spolku Rudolfem Mládkem a místostarostou pro územní rozvoj Prahy 11, Martinem Sedekem, byl jako vždy o stožárech v Křeslicích a dopadech na naše občany.

Oba politici se shodli na tom, že správné řešení je uložení kabelů PRE distribuce 110 KV do země a diskuze o "cenové výhodnosti" extrémních stožárů nejenže bude prověřena nezávislým auditem, ale především se přihlédne k platným předpisům a zájmům občanů Křesic. Jak poznamenala Hana Marvanová, tak ani nutnost posílení energetické soustavy Jižního Města není důvodem ke znehodnocení majetků občanů Křeslic a Martin Sedeke doložil, že osobně si celou trasu prošel a diskuze o kabelech v délce několika kilometrů vzhledem k celému dílu je v zásadě jeden zastírací manévr, protože marginálnost zvýšených nákladů v poměru k následné údržbě je zřejmá.

V černotě mraků, kterou jsme dosud viděli se tedy objevil první paprsek a oba politici požádali spolek o další spolupráci. Oba také kandidují v podzimních volbách a Hana Marvanová dokonce v křeslickém volebním obvodu kandiduje do Senátu. Naše tisícovka voličů v Křeslicích asi není tou rozhodující silou, ale ve druhém kole, kam už se 80% voličů z prvního kola obvykle nedostaví, mohou být naši voliči oním pověstným jazýčkem na vahách. Tak věřme, že i toto v kauze stožárů stavebníků ČEPS a.s. a PRE distribuce a.s. sehraje svou roli.

Neboť jak poznamenal poměrně vtipně Martin Sedeke: "Ta trestní oznámení možná skončí tím, že někoho zavřou, ale to výstavbu těch obludných stožárů nezastaví." To máme i my na paměti, proto hledáme každého, kdo je ochoten nám naslouchat a pochopit, že obludné stožáry v Křeslicích nelze bagatelizovat ekonomickými řečičkami, ke kterým navíc nikdo nikdy nedoložil ani jediný výpočet.

Martin Sedeke a Rudolf Mládek
Martin Sedeke a Rudolf Mládek