ERÚ ke Křeslickém maléru sděluje

14.01.2022

K našemu dopisu ERÚ, kdo zavinil ty obludné stožáry pro naši rezidenční čtvrť, nám tento, dne 13.ledna, odpověděl:

"V rámci správního řízení vedeném o schválení konkrétního způsobu provedení záměru výstavby předmětného vedení ERÚ nerozhodoval, jelikož vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby není v kompetenci ERÚ. Toto je výhradně záležitostí příslušného stavebního úřadu, který v rámci územního a stavebního řízení posuzuje konkrétní trasu, velikost a další parametry a dopady umístění stavby

Záměry uvedené ve schvalovaných plánech posuzuje ERÚ výhradně z pohledu energetiky tak, aby byla zejména zajištěna flexibilita, stabilita a bezpečnost přenosové soustavy a neposuzuje samotnou stavbu a její případné dopady, které se netýkají energetiky. ERÚ se ve schvalovacích řízeních nezabývá podrobnou trasou, velikostí vedení a dalšími okolnostmi umístění a povolení stavby energetického zařízení."

Z výše uvedeného je zřejmé, že pozornost našeho spolku se musí upřít na další orgány.