Dolní Křeslice netuší, co je zřejmě čeká

11.02.2022
Autor: ŠJů - Vestecká spojka
Autor: ŠJů - Vestecká spojka

JVK a vestecká spojka systémem krájeného salámu nakonec auta do Křeslice asi přivede.

"Osobně považuji Vesteckou spojku za zbytnou stavbu, nadbytečně kopírující funkci Pražského okruhu, která může zavádět tranzitní dopravu blíže do města. Pokud jde o kapacitní komunikaci ve variantě JVK směrem na Uhříněves, taková stavba není v platném ÚP HMP a není ani v návrhu nového ÚP - Metropolitním plánu. Výjimkou je tzv. Formanská spojka - úsek Exit 4 - ul. Formanská v délce cca 400 metrů." ( Hl.m.Praha - náměstkyně primátora Kolínská 12. února 2017)

Vestecká spojka je plánovaná silniční komunikace na hranicích Prahy a Středočeského kraje, která bude v budoucnosti spojovat oblast Jesenice a Vestce jižně od Prahy s největším českým sídlištěm Jižním Městem a zároveň bude sloužit jako obchvat několika městských částí na jihu Prahy. Její význam vzroste po dokončení dálnice D3 do Prahy kolem roku 2030. Komunikace bude sloužit zejména:jako obchvat Kateřinek a části ulice Opatovská na Jižním Město a pro obsluhu nové navazující komerční zóny. Odhadovaná cena je 812 mil. Kč, předpokládaná délka stavby je 24 měsíců. Za exitem 4 bude silnice pokračovat už jen jako jednoproudá každým směrem ještě asi 400 m a bude ukončena na kruhovém objezdu se silnicí Formanská, vedoucí z Újezdu do Kateřinek.-tolik oficiální informace

Jak si snadno každý spočítá, kruhový objezd povede směrem k ulici Ke štítu a dále k Pitkovicím, protože hlavním cílem celé té šarády je snížit průjezdnost Jižním městem. Povolení zahltit vozidly dolní Křeslice  se odůvodní naprostou přetížeností ulice Formanská, protože bytová výstavba v Kateřinkách je už natolik velká, že objem sjíždějících vozidel z D1  ji naprosto ucpe. Nezbude plánovačům, než se vydat dál směrem kolem dolních Křeslic. A bude z toho zásadní dopravní tepna na Novopetrovickou. V Kateřinkách se totiž  už rozdávají informace o tom, že první úsek se brzy začne stavět. A pokud pamatujete číslo Kurýra z roku 2006, tak už tehdy starosta MČ pan Zápotocký na tohle nebezpečí upozorňoval. Jenomže v Křeslicích se od jeho odchodu spí..

Opravdu si někdo v dolních Křeslicích myslí, že se tohle nestane? Že nějaká MČ Křeslice bude občany a životní prostředí bránit? To Vám milí Křesličtí občané nestačilo poučení z Kauflandu a stožárů VVN? Pak doufejte v naprostou elektrifikaci vozidel, protože jinak ten hluk a smog nepochybně překoná všechny plánované hodnoty. A Hygiena hl.m.Prahy klidně napíše, že až se to postaví, tak to změří, stejně jako to uvedla u stožárů VVN v horních Křeslicích.

rm