Dobrý den, senátore Kose.

24.05.2022

Váš níže uvedený dopis ze dne 23.5.2022 musím jednoznačně za sebe i náš spolek odmítnout. Důrazně Vás žádám, aby jste ani mne, ani náš spolek nezatahoval do svých politických aktivit.

K Vašemu níže zaslanému dopisu, doručenému na adresu spolku, dále jako statutární orgán uvádím:

Osobně jste mi slíbil dne 7.2.2022, že kauzu stožárů VN a VVN se pokusíte projednat s ministrem MPO ČR panem Síkelou při jeho návštěvě v Senátu.

Dodnes jsme od Vás neobdrželi nic.

Náš spolek disponuje informací, že jste se vydal za ministryní životního prostředí ČR bez toho, že by jste cokoliv z našich zjištění s námi konzultoval. Tato ministryně našemu spolku neodpověděla ani ve lhůtě 90 dní a ani na další urgenci, a to ani jedinou větou, co hodlá vlastně vůbec s našimi poznatky dělat a jak hodlá napravit chyby, které jsme dokladovali. Vy jste se o výsledku svého jednání, pokud skutečně proběhlo, s námi vůbec nebavil.

K údajné dehonestaci Vaší osoby Vám jako právník sděluji, že se můžete chránit žalobou na ochranu osobnosti. Škoda ale, že jste své tvrzení v dopise níže uvedeném vůbec ničím nedoložil. Takto to zavání spíše Vaším pokusem křivého obvinění mojí osoby, příp. našeho spolkuUpozorňuji předem na rozsáhlou judikaturu českých soudů jakou míru kritiky musí snést veřejně činná osoba, kterou jste. Ale ani já, ani náš Spolek za ochranu Křeslic od Vás nemusíme strpět vůbec nic.

Již na prvním setkání jste mne napadl, že bylo zbytečné zakládat další spolek a obvinil jste mne cit.: "z tříštění sil". Jakých a koho jste neuvedl a mimochodem k takové kritice nejste vůbec z žádného titulu oprávněn. Potřebnost našeho spolku prokázalo jeho více jak sedmdesát členů, kteří za cenu nemalých nákladů a práce se pokouší napravit to, co Vy jste ve své politické funkci zjevně ignoroval: Protiprávní výstavbu stožárů VN a VNN. 

Váš útok na naše občany Křeslic proto pokládáním za zcela nepřijatelný.

Nehodlám se vyjadřovat k Vašim mnoha dalším tvrzením, včetně kritiky mé údajné sebe-propagace, protože Vy jste nám při odpracování mnoha stovek hodin (!!!) dobrovolné neplacené práce v našem spolku s ničím nepomohl.  A do toho, co náš spolek a nebo moje osoba činíme Vám naprosto, ale naprosto nic není. Takže se na nás svou nehoráznou kritikou nepovyšujte. K tomu, a opět to zdůrazňuji, nemáte naprosto žádný mandát.

 Na rozdíl od Vás a Vaší lhostejnosti jsme jako Spolek za ochranu Křeslic podali již čtyři trestní oznámení za protiprávní kroky v kauze stožárů VN a VNN a zdaleka naše činnost nekončí. Kde jsou ty Vaše slibované výsledky? Vaše dosavadní práce pro Křeslice byla podle našeho poznání nulová a předpokládáme, že naši voliči to už vědí. Koho si ale zvolí do Senátu je jen jejich věcí a žádné hraběcí rady od nikoho nepotřebují.

Nejsem ani já, ani náš spolek žádným Vaším volebním štábem, abychom Vám zajišťovali jakékoliv osobní pozvání. Na naše setkání dne 19. 5. 2022 v Křeslicích došlo několik desítek občanů a nikomu jsme žádné pozvánky neposílali. Setkání bylo veřejné a informace o něm byly veřejně dostupné. Paní radní Hana Kordová - Marvanová přijela především z vlastní iniciativy poté, co jsme kauzu Křeslic projednali na Hl.m.Praze i se zástupcem Prahy 11. Ale první podklady o našem problému jsme  paní radní Kordové - Marvanové odesílali již 26. 1. 2022 (!). Vy jste si od nás nikdy nic nevyžádal, o nic jste se nezajímal. Uražená ješitnost je z Vašeho dopisu proto výmluvná. 

A mimochodem: O jakém spolku, jehož jste členem, píšete? A proč tento Váš, před námi utajený spolek, Vám nezařídil Vaše setkání s křeslickými občany?  To si musíte s nimi vyřídit sám. 

Politik, který v čase volební kampaně laje svým voličům, neprůkazně obviňuje a karatelsky spílá je opravdu unikátem. S tím jsme se za 30 let ještě nesetkali. Proto uvítám, když se pane Kose na adresu našeho spolku i moji adresu zdržíte další korespondence. Nikdo nemáme čas zabývat se Vašimi zhrzenými pocity. Máme v Křeslicích podstatnější a vážnější problémy.

                                                                                                                        Mgr. Ing. Rudolf Mládek LLM, MIMSenátor L.Kos
Senátor L.Kos

Obdržený dopis dne 23.5.2022 od senátore Kose

Vážený pane Mládku,

Po setkání s Vámi jsem očekával, že nám oběma jde o to, aby VVN, které povede okrajem Křeslic, co nejméně narušilo kvalitu bydlení a krajinný ráz Křeslic. A to i přesto nebo právě proto, že oba víme, že záměr je již v pokročilém stadiu přípravy. Očekával jsem, že se společně s druhým křeslickým spolkem sejdeme a dohodneme možné kroky.

K mému velkému zklamání jste informace, které jsem Vám zaslal, překroutil do nepravdivé podoby a zneužil k dehonestaci mé osoby a druhého křeslického spolku. Pochopil jsem, že Vám jde především o politickou propagaci Vaší osoby, Vašeho uskupení do komunálních voleb a mé protikandidátky do Senátu p.Marvanové. Nic proti propagaci, ale dovoluji si Vás požádat, aby nezahrnovala nepravdy.

Jak se dnes dočítám na stránkách Vašeho spolku, uskutečnilo se minulý týden jeho jednání, kam byla pozvána i radní Marvanová. Je mi opravdu záhadou, proč pozvání na toto setkání nedorazilo také mne, abych se mohl k danému tématu vyjádřit. Ale asi můj hlas nechcete slyšet, přestože mám co říci nejen ke kauze VVN, ale i ke křižovatce na 4.Km D1 a Vestecké spojce, která s ní souvisí. Tímto tématem se zabývám přes 20 let, od doby vzniku varianty JVK PO a díky našemu spolku jsem účastníkem některých probíhajících řízení.

S pozdravem

Ing. Ladislav Kos

senátor