DOBRÉ ZPRÁVY,                                 o kterých ale více nevíme

26.05.2022

Jak nás informují veřejně dostupné stránky, obsahující právní jednání našich politiků, resp. části zastupitelů z MČ Křeslice ze sdružení OKOLO KŘESLIC, zdá se, že v kauze stožárů VN a VVN jsou objeveny nové skutečnosti, které by mohly napomoci řešení. Jak je zřejmé z výše zveřejněného textu (1), nejen plánovaná žaloba našeho Spolku za ochranu Křeslic by mohla pomoci, ale jsou zde, jak se ukazuje, zřejmě i další cesty.

....poslední zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Křeslice, zde za naše sdružení podal Ing. Roman Mokoš a Ing. Mgr. Jaromír Šimek dva body do jednání, a to: Podání žaloby na usnesení MHMP (Magistrátu Hl.m.Prahy) ve věci výstavby stožárů VN a VVN. (viz zveřejněný text).

To je nepochybně dobrá zpráva. Náš spolek zatím nedisponuje informacemi o jaké usnesení se jedná, ani co bude předmětem žaloby a jaký je návrh petitu, ale nepochybně se to brzy dozvíme. Každá pomoc v kauze stožárů je samozřejmě vítaná.

....poslední zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Křeslice, zde za naše sdružení podal Ing. Roman Mokoš a Ing. Mgr. Jaromír Šimek dva body do jednání, a to: Vypracování oponentních posudků pro obranu občanů proti konání společnosti ČEZ. (viz zveřejněný text).

Tato zpráva je pro nás více než překvapivá, ale každá novinka vždy trochu zaskočí. Nevíme, zda tento směr zastupitelů se dotýká kauzy stožárů, ale pokud ano, zatřást na základě relevantních zjištění ČEZem je výborné. Ano, obchodní společnost ČEZ je ekonomický gigant a pokud je možné ji oponentními posudky tlačit k tomu, aby řešila to, co nás v Křeslicích pálí, tak je to výborné. Doufejme, že to mají naši přátelé pevně v rukou. ČEZ by se totiž proti nedůvodně zveřejněné informaci mohl bránit s tím, že se jedná o bezprávní výhrůžku. A to by mohlo být kontraproduktivní pro kauzu stožárů VN a VVN a námi napadané stavebníky ČEPS a PRE distribuce. Ale jinak odvážný postup části našich zastupitelů nelze než uvítat.

Náš výbor spolku nemá k oběma plánovaným postupům podrobnější informace. Budeme čekat, kdy se na stránkách MČ Křeslice nebo na veřejných stránkách našich zastupitelů objeví bližší podrobnosti, byť není vyloučené, že z důvodů taktických a právních jejich ozřejmění bude jen velmi stručné.

Co lze uvítat je to, že není to jen vedení našeho spolku, které se snaží něco ve věci samé dosáhnout, ale že jsou zde další, kteří také přiložili ruku k dílu ve prospěch Křeslic. A to je dobrá zpráva pro celé Křeslice.


Poděkování za náš výbor SZOK: Rudolf Mládek


Zdroj: https://www.kreslickyspolek.cz - staženo dne 24.5.2022