Dobré zprávy jsou vítané!           (jen aby byly pravdivé...)

19.01.2022
Foto: Wikipedie
Foto: Wikipedie

Ze včerejší schůzky dne 18.1. se starostou MČ Praha - Křeslice a občany z ulice Mátová jsme obdrželi informace, že ochranné pásmo VN se údajně podle technické zprávy nezmění a pozemky našich sousedů v Mátové nebudou zasaženy. Měli jsme ve vedení spolku jiné informace, ale to nevadí. Máme radost, že našim sousedům ubyla starost. Podle právního zástupce MČ Praha - Křeslice vystavená EIA pro ČEPS a.s. měla platnost jen 5 let a MČ prověří, jak to s ní nyní vypadá. I zde jsme měli jiné informace. 

Místní radnice i naši občané budou pomocí dotazů na příslušné orgány sbírat další informace. Máme radost, že ochranné pásmo po slyšení na místní radnici v Křeslicích se zdá být vyřešeno a stejně tak vítáme možnost, že vedení MČ Prahy - Křeslice zváží i poskytnutí některých povolených údajů našemu spolku. Rádi si opravíme některá naše data a ochranným pásmem se již dále zabývat nebudeme.

K věci doplníme, co jsme měli v poště, a to vyjádření zástupce ČEPS invest a.s. pana Ing. Pavla Bartáka, který 17. září 2021 napsal cit: "V následujících letech byl zahájen developerský projekt s využitím pozemků pro obytnou zástavbu až k hranici ochranného pásma vedení 400 kV. Je to patrné z přiložených leteckých snímků ze současné doby a z r. 2003. Tím se dostala obytná zástavba do bezprostřední blízkosti vedení. Nedisponujeme nástroji, kterými bychom mohli rozrůstání zástavby v okolí plánovaných záměrů vedení, resp. jeho ochranných pásem jeho zařízení, zabránit. A před tím dne 23.8.2021 cit:"Rozsah ochranného pásma sdruženého vedení pak bude ve vzdálenosti 34,7 m na každou stranu od osy vedení." Inu milí sousedé, každý si asi umí metrem změřit, kam to až půjde.

Nás spolek usiluje především o to, aby se v Křeslicích nerealizovaly nevhodné stavby jako je Kaufland nebo obludné stožáry VN. Nemáme zájem žít v sousedství takových staveb, protože výrazně zhoršují naše životní prostředí. Nyní jde v první řadě o to, aby se nerealizovaly plány ČEPS a.s. v té podobě, jak jsou plánovány, ale v podobě přijatelnější. Zatím plán potvrzený zástupci ČEPS invest hovoří stožárech jejichž výška má být od 51,9 m až 72 m (ten nejvyšší je v oblasti Újezdu, jak prokazuje soudní spor před Nejvyšším správním soudem ČR ze dne 23.11.2021). Pro srovnání: Petřínská rozhledna je s výškou přes 58,7 metrů jedna z nejznámějších dominant Prahy. Zdá se, že sloupy ČEPS a.s. vytvoří v Praze Křeslicích nové pražské dominanty. 

My v našem spolku tomu ale netleskáme.

rm