"Dělají si z nás blázny?"

25.05.2022

Takhle vtipně reagoval úřadující starosta MČ Křeslice, Tomáš Párys, poté, co byl stručně seznámen s odpovědí MŽP ČR našemu spolku, která včera dorazila. (1). Ano, čekali jsme 4 měsíce na to, aby nám úředník ministerstva napsal že:

1) To, že autor posudku elektromagnetického záření nemá akreditaci, nevadí, pokud MŽP ČR vybraný super posuzovatel to neshledá jako závadu. 

K tomu my: Když to účelově neshledá nikdy, tak žádné akreditace vůbec nemusí existovat. Byly by vlastně zbytečné,

2) To, že další posuzovatel také nemá žádnou akreditaci, nevadí, protože krajinný posudek nemusel být vůbec přiložen.

K tomu my: Takže je to jedno, že se místní krajina zdevastuje, ani to se podle MŽP ČR posuzovat nemusí.

Za super perličku úředníka pak pokládáme obrat, "nikdo si v roce 2014 nestěžoval", a tudíž i dnes je proto vše v pořádku.

K tomu my: Úřadující starosta Tomáš Párys to řekl i za nás. Dělají si z nás blázny.

Věcně dále: 

Advokát spolku, Mgr. Vrtálek, posoudí, zda zaslané výmluvy z MŽP ČR, (veškeré naše podněty byly očekávaně odmítnuty), jsou, resp. mohou být předmětem stížnosti na postup úředního orgánu. Pokud ano, stížnost za spolek náš advokát podá. 

Opět se ukazuje, že s vysokou pravděpodobností celý tento nechutný úřednický tyjátr bude muset rozetnout soud. Když napíše v roce 2022 úředník, že stanovisko MŽP ČR z roku 2014, mimochodem dávno překonané novou legislativou i reálnou výstavbou, není třeba měnit, tak to jsme na tom hůře, než jsme si vůbec dovedli představit. Navíc naše zákony ukládají v právním jednání adekvátní míru obezřetnosti s tím, že nikdo nesmí vědomě škodit druhému. K této výtce MŽP ČR odpovídá, že ať si případné škody (spoluzaviněné jeho souhlasným stanoviskem z roku 2014) občané řeší  v občanskoprávních sporech. 

Pokud jste se někdo setkal s větším úřednickým cynismem, tak náš spolek zatím ne. 


(1) Stát sice hovoří o elektronizaci státní správy, ale přestože náš Spolek za ochranu Křeslic má datovou schránku (a osobní má i předseda spolku), MŽP ČR poslalo své vyjádření doporučeně poštou (sic!). A to zákon orgánům veřejné moci přímo ukládá, že musí přednostně využívat datové schránky. Na MŽP ČR žádné zákony asi vůbec neplatí.