Extrémní stožáry ČEPS a.s. a náš další postup

27.02.2022

ČESP as.s. a PRE a.s. (stavebníci) údajně zahájili podle zákona č. 416/2009 Sb.o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) společné řízení vedené u stavebního úřadu MPO ČR datované dnem 27.12.2001. To představuje u vybraných staveb energetické infrastruktury postup podle § 2c tohoto zákona a stavební úřad vydává na žádost stavebníka předběžnou informaci o podmínkách pro vydání rozhodnutí. Zároveň platí, že stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury se umisťují a povolují vždy ve společném územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle stavebního zákona. Tedy podle platného a účinného stavebního zákona v době podání žádosti. A ještě přesněji: Musí být platná EIA a územní řízení.  ČEPS a.s. se ohání tím, že platný územního plán ( označen jako 18 TE 53) má a územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 01.06.2006 má také. Stejně tak EIA pro stavebníka byla prodloužena do roku 2023 a to  přezkumem MŽP ČR v roce 2016. (dle názoru výboru spolku více než pochybným.) 

Proto předseda spolku v pátek 25.února hovořil telefonicky s vedoucím pracovníkem MPO ČR a obě strany si vyjasňovaly poměrně hodně dosud neznámých informací. Pro MPO ČR byla některé až mírně šokující, především popis právního jednání stavebníků od roku 2005 do roku 2013, opačně my jsme vzali na vědomí postup MPO, který je mírně příznivý, protože samotné stavební řízení dosud zahájeno nebylo. Přihlášky opomenutých účastníků řízení se proto dosud neposuzují. Tento vývoj teprve přijde.

Spolek za ochranu Křeslic musí tedy reagovat na zřejmý fakt, že další prodloužení mnohonásobného stavebního povolení pro ČEPS a.s. se zřejmě nekonalo (kontrola spisu je plánována na 2.3.2022) a využitý liniový zákon má urychlit vydání stavebního povolení pro stavebníky, aby se nám v Křeslicím konečně zavřela ústa. (Oprava :Stavební povolení bylo 2014 MPO prodlouženo!) Vypadá to, že dosavadní postup MČ Křeslice byl s tímto vývojem srozuměn a nic proti tomu nečinil. Poslední k našemu spolku zaslanou výzvu si zde dovolíme odcitovat: " Pokud byste měl Vy nebo někdo ze spolku kontakty na ČEPS (samozřejmě i jiné), bylo by ideální je zkusit přesvědčit, aby v Křeslicích podél Mátové nové vedení umístili pod zem, což může být mimochodem i cesta, k níž bychom nakonec mohli dospět v rámci upuštění od série obranných kroků proti výstavbě, které by realizaci významně zpozdily a tak by ČEPS možná raději zvolil námi požadované řešení." Byť výzva má racionální myšlenku, s racionalitou stavebníků jsme se zatím nepotkali. Třeba dojde ke změně.

Protože MČ Křeslice se znovu stane účastníkem řízení (!), náš spolek proto navrhuje komunikujícím zastupitelům, aby MČ přestala dělat politiku krčení ramen a nové vedení objednalo pro Křeslice min. dva znalecké posudky a to od osob, jejichž autorita jako znalce bude nesporná.

1. První posudek na hlukovou studii, protože stanovisko Hygienické stanice HMP ke společnému záměru stavebníků z roku 2019 je alibistické. (Až to postavíme, tak to změříme? To snad ne).

2. Druhý jako urbanistickou studii s dopady na životní prostřední pro zasaženou číst Křeslic. ( Tu ČEPS a.s. nenechal udělat a MŽP ČR se ohánělo argumentem, že jim to zákon nenařizuje - a zdravý rozum tam taky asi tehdy nebyl, by se nám chtělo dodat).

Pro oba posudky už mají zastupitelé kvalifikovaná doporučení, ale je na nich samotný výběr znalců. Spolek především nechce utrácet peníze za něco, co může ( a dávno měla!!! ) MČ objednat a zajistit. 

K tomu poznámka: Zajišťování hlukové studie MČ Křeslice ke Kauflandu, když už se dávno stavěl, bylo opětné mlácení prázdné slámy, tedy politika, která ještě donedávna z MČ tekla proudem. A nechat občana, aby se sám potýkal se soudy, když nezákonnost postupu byla Magistrátem hl.m. Prahy prokázána právě Křeslicím, to už byl vrchol amorálnosti.

Pokračování této (doufejme bývalé) politiky je pro výbor našeho spolku nepřijatelné, proto náš přímý postup k MPO ČR a naše návrhy zastupitelům, aby se konečně začaly problémy řešit. Nedávný odchod jednoho z nejhorších starostů, jakého si lze jen představit, by mohl věcí pohnout kupředu.

NOVÝ STAV  MŮŽE ČEPS A PRE SKUTEČNĚ ZASTAVIT, ALE MUSÍ TO BÝT PŘEDEVŠÍM MČ KŘESLICE, KTERÁ KONEČNĚ ZAČNE DĚLAT KROKY, KTERÉ MĚLA DĚLAT UŽ DÁVNO PŘED MNOHA LETY...

Náš spolek ji rád pomůže.

rm