Advokátní pomoc

07.05.2022

Advokát našeho Spolku za ochranu Křeslic, pan Mgr. Vrtálek, nabízí, po vzájemné dohodě, právní pomoc především občanům v Mátové ulici dotčených plánem výstavby stožárů stavebníků ČEPS a.s. a PRE distribuce a.s. 

Ano, spolek bude účastníkem řízení po vydání stavebního povolení z MPO ČR, ale jeho pozice u soudu je logicky slabší, než obyvatel Křeslic v Mátové ulici a dalších, dotčených jako účastníci stavebního řízení. Pozice vlastníků, jejichž naléhavý právní zájem je nesporný, je oproti spolku silnější.

Spolek v této věci počítá se součinností MČ Křeslice, (ostatně podělit se o náklady je vždy žádoucí). Spolek po dohodě s Mgr. Vrtálkem nabídku činí touto formou na našich stránkách, protože nejsou všichni dotčení vlastníci v Mátové členy našeho spolku a možná hledají advokáta, kterému nebudou muset hodiny vysvětlovat, o co vlastně běží. A to šetří čas i peníze oběma stranám.

Výbor spolku tak plní svůj slib občanům a budeme věřit ve vzájemný úspěch.


kontakt:

Mgr. JAN VRTÁLEK, advokátní kancelář
IČO 02973618
Adresa Rubešova 583/2

12000 Praha
email j.vrtalekseznam.cz

Telefon +420 602 524 624 

               +420 733 788 246