A znáte zápisy z MČ Křeslice za poslední roky?

18.06.2022

Až se budou občané Křeslic ptát, co pro ně MČ Křeslice udělala v posledních čtyřech letech, měli by si položit otázku, zda se vůbec o to zajímali. Zápisy z jednání MČ Křeslice se pravidelně zveřejňují, byť jich není moc. Frekvence zasedání zastupitelů byla totiž na hraně zákona (tedy co nejméně) a mnohé věci se tam schvalovaly bez dostatečných informací. Alespoň z venku to tak vypadá.

O čem je řeč? Zastupitelé nám v minulých období odhlasovali hodně "zajímavých" věcí, jak lze v zápisech MČ Křeslice dohledat, a následně jejich konání, resp. konání části zastupitelů, bylo jiné, opačné anebo dokonce bylo nové.

Nepochybně všichni v Křeslicích vnímají, že se blíží volby a jistě se pokusí někteří občané z Křeslic v těchto volbách kandidovat. Někteří opakovaně, někteří budou v této volbě nováčci. Bude zajímavé u nováčků sledovat, co nabízejí a proč, a u zkušených zastupitelů totéž. Především to srovnání s hlasováním v minulosti a současným programem může být u zkušených zastupitelů zajímavé. Nabyté zkušenosti přinášejí nová řešení.

Je na občanech Křeslic, aby si vyhodnotili již proběhlé kroky a případné volební sliby, ale jedno se změnit musí určitě. Není možné, aby jakékoliv spolky suplovaly činnost MČ Křeslice, není možné, aby tyto spolky vytvářely a nebo dokonce se stavěly do rolí jakýchsi řídících orgánů v Křeslicích. Spolková činnost by měla činnost MČ Křeslic jen doplňovat a to tam, kde zastupitelé a vedení obce nemá prostor a čas.

Zatím se neví, kdo vše bude kandidovat do zastupitelstva MČ Křeslice. Překvapení od politických stran může kdykoliv přijít. Nezávislí už nyní musejí sbírat podpisy a o těchto kandidátkách a kandidátech se proto v Křeslicích samozřejmě ví. Zda budou tito představovat jediný výběr pro zastupitelstvo MČ Křeslice se v září po obdržení volebních lístků ukáže.