SPOLEK ZA OCHRANU KŘESLIC

V posledních letech mnozí občané Křeslic pociťují, že je nutné více se starat o dění kolem nás. Stav, kdysi rezidenční čtvrti, se trvale zhoršuje a zhoršuje. Členové našeho spolku mají zájem, aby Křeslice opět vzkvétaly a nestaly se zónou komerčních a někdy doslova podloudných zájmů. Aby nikdo nerozhodoval o nás bez nás. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, zvažte, zda se to netýká i Vás. Bezpečí za zavřenými dveřmi nikdy dlouho nevydrží, když tam venku je cosi jako požár.


                              Vítáme každého nového člena, stačí na to jeden "klik".

Není náhodou, že se množí případy, kdy zastupitelé obcí jsou trestně stíháni a v některých případech dokonce celé zastupitelstvo (namátkou to z Jižního Města v Praze). Důvodem je to, že si někteří zastupitelé myslí, že kolektivní rozhodování je beztrestné. Ale není.

Téměř utajené seskupení evokující svým názvem Společně pro Křeslice starou partu exstarosty Trefného se nám objevilo v Křeslicích. Ale to už tu bylo a podívejme se na výsledky, jakých dosáhli tito dnes už odhalení a provaření někteří zastupitelé při projektech jako je Kaufland, Zelené Křeslice, stožáry VN a VVN, Centrum Křeslice atd. Dětské koutky...

Text:
" Čestně prohlašuji, že jsem si z peněz MČ Praha - Křeslice na konání akcí nic neponechal a vše řádně vyúčtoval. Hlasování o přidělení dotace proběhlo řádně, po poradě s kolegy zastupiteli, kdy mé hlasování neodporovalo jednacímu řádu MČ Praha - Křeslice, ani nebylo v rozporu se z.č. 131/2000 Sb. (o hl.m.Praze).
Mgr. Jan Halamka"

Nepochybně řadu kandidátů do MČ Křeslice naši občané znají. Někteří jsou doslova "nechvalně" proslulí. Jistě si mnozí pamatují, jak před čtyřmi roky vysvětlovala paní Smutná tzv. opozici, že nemohou mít žádného místopředsedu ani předsedu jakéhokoli výboru, protože jsou nezkušení. A to opozice disponovala inženýrem, dvěma magistry, jedním lékařem...

Informace a názory členů spolku

Každý člen může využít stránek spolku pro svůj názor, prezentaci strategie ochrany Křeslic i pro cokoliv, co jej trápí, tíží nebo dokonce pobavilo. Pokud nebude chtít zveřejnit své jméno, články označujeme jako čs. Spolek je otevřen všem názorům i nečlenů, protože žádný názor v dobré víře není a ani nemůže být špatný. O uveřejnění příspěvku rozhoduje statutární orgán, příp.výbor spolku. Stránky slouží k informaci členů spolku a příp. dalším zájemcům a obyvatelům Křeslic. (Ještě jsme nikdy neodmítli nikomu jeho zaslaný příspěvek zveřejnit).

Staňte se členem našeho spolku

Stačí kliknout a vyplnit údaje. Potvrzení o přijetí zasíláme e-mailem.

Využijte náš formulář, rádi Vás mezi námi přivítáme